Statsbegravningar

Om en person som varit betydelsefull för landet eller hade ett högt ämbete – så som statschef, medlem av kungahuset, regeringschef, och så vidare – avlider kommer dennes begravning att ske på statens bekostnad. Denna typ av begravning kallas då för statsbegravning och är en form av officiell eller offentlig ceremoni.

Anledningen till det är helt enkelt att bortgången av denna person inte bara är otroligt sorgligt och tufft för dennes nära anhöriga. Utan bortgången av en offentlig, högt uppsatt, välkänd och mycket uppskattad person innebär många gånger också stor sorg bland befolkningen runt om i landet. Vid sådan landssorg anordnar man en statsbegravning.

Den avlidnes närmsta avgör

Om det däremot skulle vara så att de närmsta anhöriga till den avlidne i fråga inte vill att en statsbegravning ska anordnas så gör man inte det. Detta är lite av en oskriven regel, att en statsbegravning inte blir av om det visar sig att familjen inte önskar det. Det alltså oavsett landssorg, vem den avlidne var, och så vidare. Där är det familjens önskan som avgör.

Eftersom att det finns inget krav på att en statsbegravning måste anordnas kan de anhöriga välja vilken begravningsbyrå som helst. Det är de anhöriga som anordnar begravningen och de baserar den på önskemålen som den avlidne har lämnat efter sig. För att begravningen ska bli på det sätt som de anhöriga önskar är det viktigt att de väljer en begravningsbyrå som är kompetent och lyssnar på behoven. Här nedanför finner ni några lämpliga begravningsbyråer tillgängliga i Stockholm.

För allmänheten att ta del av

Det är dock rätt ovanligt att den avlidnes familj och nära anhöriga inte vill att en statsbegravning ska anordnas. Utan snarare så anser de allra flesta att den offentliga och officiella statsbegravningen är en fin hyllning till den avlidne, där alla som vill får chansen att sörja och säga ett sista farväl.


Vid beslut om statsbegravning ska denna i regel anordnas och genomföras på ett sätt som möjliggör för allmänheten att ta del av och följa ceremonin, det exempelvis via en TV-sändning. Det ska även vara möjligt för allmänheten att på ett eller annat sätt delta i begravningen, det exempelvis genom en courtage genom en stad efter ceremonin.

För dessa anordnas en statsbegravning

De som i Sverige tilldelas en statsbegravning är de personer som haft ett högt ämbete, exempelvis regeringschef eller medlem av kungahuset, eller som på något sätt haft stor betydelse för landet. Detta innebär bland annat att kungar och deras äkta hälft har tillägnats statsbegravningar, samt diverse politiker och överhuvuden.

Genom åren har man dock även anordnat statsbegravningar för icke kungliga personer, men som då istället haft stor betydelse för landet. Dag Hammarskiöld är ett sådant exempel. Detta beror på att vi i Sverige inte har en specifik grundlag eller författningsbestämmelse kring statsbegravningar.