Det finns ingen tvekan om att vi genom tiderna har fått uppleva och ta del av dödsfall av politiker som både skakat, skärrat och skrämt stora delar av befolkningen. Det såväl politiker som arbetat med betydelsefulla ämnen och tagit sig an stordådiga arbeten som politiker som till stor del skapat uppståndelse, debatt och påtagligt uppsåt.

Att just politiker många gånger är personer vars bortgång uppmärksammas stor – och inte sällan leder till landssorg – beror till mångt och mycket på att politiker ofta får anhängare som ser upp till dem väldigt mycket. Det speciellt om personen i fråga banade väg för en viss folkgrupp, genomförde arbete som gjorde skillnad, stod upp för befolkningen, eller liknande. 

Begravningar som vi minns än idag

En politiker som under sin karriär blivit uppmärksammad, hyllad, omtalad och respekterad kommer ofta sörjas av stora delar av befolkningen när denne går bort. Det inte minst om bortgången sker av en otäck eller rent ut sagt skräckinjagande händelse. Begravningen för denna politiker blir då extra viktig, där allmänheten får vara med och sörja. 

Begravningar av politiker som just skapat mycket uppståndelse och engagerat flera tusentals personer är bland annat Dag Hammarskiölds begravning och minnesceremoni. Där samlades över 3000 människor i Uppsala universitetsaula, för att delta och följa ceremonin som sändes på TV:n. 

Även Olof Palmes begravning var något utöver det vanliga, där många framförallt ville delta och följa ceremonin på ett eller annat sätt på grund av hur dödsfallet inträffade. Palmemordet skärrade befolkningen och satte stor sorg och skräck i landet, vilket i sig ledde till att väldigt många såg begravningsceremonin som ännu mer betydelsefull.